Nguồn máy tính KENOO ATX450F 450w

ATX450
dây nguồn chân 24pin x 1
D104pin CPU x 1
SATA x 3
1x 0DD
powersupply real 230W/ Chuẩn Form factor ATX + Dây nguồn