Yêu cầu dịch vụ kỹ thuật

Nếu quý khách co yêu cầu bảo hanh tahij nơi sử dụng hoặc bất cứ dịch vụ nào, quý khách vui lòng gửi yêu cầu tới chúng tôi. Sau khi nhận yêu cầu, nhân viên loka sẽ liên hệ ngay với khách hang để phục vụ.

Các bạn chú ý phải điều đẩy đủ thông tin vào mẫu thì mới có thể gửi yêu cầu nhé !

phần link mô tả các bạn có thể up ảnh hoặc video lên 1 nền tảng thứ 3 rồi share link vaopf để bên mình kiểm tra.