Nguồn máy tính Cooler Master Elite V3 230V PC500 500W

799.000VNĐ

fan 12cm
1 đường 12v 32A
(4+4pin ) CPU
3 sata, 2 ata , 1 PCI express 6+2 pin
màu đen
Active PFC , hiệu suất 75% , ErP 2014 Lot 3