Phòng kinh doanh

Để liên hệ bộ phận kinh doanh của cửa hàng:

  1. Trần Mạnh Linh: 0978683182 (Quản lý chung)
  2. Nguyễn Văn Linh: 0969770890 (Kỹ thuật PC)