Nguồn GAMEMAX VP-350 350W -Standard

– Chuẩn nguồn: Standard
– Công suất danh định: 350W
– Quạt: Fan 12cm