Thiết bị Stream Elgato Green Screen

4.500.000VNĐ 4.300.000VNĐ