Nguồn máy tính Thermaltake Smart BX1 650W – Bronze

Kích thước: 150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)
Chuẩn 80Plus Bronze ,