Kingmax Archon X RGB 8GB DDR5 Bus 6000Mhz

1.359.000VNĐ

Dung lượng: 8GB
Tốc độ Bus: 6000Mhz
Phân Loại: DDR5