CPU AMD Ryzen 9 7900X AM5

13.700.000VNĐ

  • Tên sản phẩm: CPU AMD Ryzen 9 7900X (Up To 5.6GHz| 12 Nhân 24 Luồng| 76MB Cache| AM5)
  • Số nhân: 12 nhân
  • Số luồng: 24 luồng
  • Xung nhịp boost: tối đa 5.6 GHz
  • Hỗ trợ PCI-e 5.0
  • Hỗ trợ ép xung
  • Công nghệ hỗ trợ: AMD “Zen 4” Core Architecture