Cooler Master Elite V3 230V PC700 700w

fan 12cm,
1 đường 12v 48A
(4+4pin ) CPU, 5 sata, 3 ata , 2 PCI express 6+2 pin
màu đen
Active PFC , hiệu suất 75% , ErP 2014 Lot 3