Lokapc.com Lokapc.com
557 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội., Hà Nội
Điện thoại : 0385481616
Email : lokamegavn@gmail.com
BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ
 
Ngày báo giá: 2021-06-21 23:26
Đơn vị tính: VNĐ
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Bảo hành Số lượng Đơn giá Thành tiền
Xây lại cấu hình In đơn hàng