Author Archives: bkns bkns

Sản xuất phím cơ Ori (Concept by Bruce Dinh)

Hello mọi người, đây là dự án gia công sản xuất bàn phím đầu tiền Loka Space collapse với Bruce Dinh (Người thiết kế ý tưởng). Lúc đầu tác giả chỉ định làm đơn giản nhất có thể để tự gõ. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi cùng trao đổi và quyết định muốn thử sức với một sản phẩm